Werkwijze
Werkwijze
Verhindering

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Als u onverhoopt toch niet kunt komen, dan dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te laten weten. De logopediepraktijk is altijd bereikbaar via telefoon/voicemail (06-42239699), ook in het weekend. U kunt ook een mail sturen naar info@logopedie-dyslexiedebeen.nl.

Wanneer u niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, wordt de behandeling bij u in rekening gebracht. Het verzuimtarief bedraagt 35 euro. De zorgverzekeraar betaalt dit niet!

Waarneming

Logopedie & Dyslexie de Been vindt continuïteit van de behandeling erg belangrijk. De praktijk streeft er dan ook na om gedurende het hele jaar open te zijn dus ook tijdens schoolvakanties. Wel kunnen de openingsdagen en tijden afwijken dan wat u normaal bent gewend.

Bij afwezigheid tijdens een schoolvakantie of door ziekte/studieverlof wordt er samen met u gekeken naar andere mogelijkheden om de logopedie te kunnen voortzetten. Bij langdurige afwezigheid zal er voor waarneming worden gezorgd van een gediplomeerd logopedist.