Afwijkende mondgewoonten & OMFT

Afwijkende mondgewoonten zijn verkeerde spier – en mondgewoonten die negatieve invloed hebben op de stand van het gebit, de spraak, het slikken en het gehoor.

Voorbeelden van afwijkende mondgewoonten zijn:

Open mondgedrag
Uw kind heeft zijn lippen steeds geopend. Vaak ligt de tong dan slap tegen of op de ondertanden en is er mondademhaling. De slappe tong kan de tanden naar voren duwen en de lippen geven dan geen tegendruk. Tevens veroorzaakt open mondgedrag middenoorontstekingen.
Foutieve slikgewoontes
Bij een verkeerde manier van slikken wordt met de tong krachtig tegen de tanden geduwd met als gevolg dat de tanden weggedrukt worden in een andere positie. Daarnaast kunnen er ook problemen ontstaan in het vermalen van voedsel.
Spraakproblemen
Wanneer er sprake is van een lage spierspanning van de tong, komt de tong in rust en tijdens het slikken tegen of tussen de tanden. Dit gebeurt dan ook tijdens het spreken bij klanken die met de tong worden geproduceerd. Er ontstaat een slis als de klanken tussen de kleine kiezen worden gevormd en lispelen als de tong gedeeltelijk of geheel tussen de tanden wordt gedrukt.
Duimzuigen/vingerzuigen/bijten

Het zuigen op een duim, vinger of speen is normaal bij een baby en peuter aangezien ze nog een sterke zuigbehoefte hebben en het veiligheid biedt. Wanneer dit vaak en intensief wordt gedaan heeft het negatieve gevolgen op de stand van het gebit en/of kaken. Dit geldt tevens voor tong – en zuigen en het langdurig drinken uit een fles of tuitbeker.

Onder bijtgewoonten verstaan we vinger,- nagel,- of lipbijten, knarsen en klemmen. Dit heeft negatieve gevolgen op het kaakgewricht. De kaakspieren maar ook andere spiergroepen in en rondom het mondgebied raken overbelast.

Logopedie & Dyslexie de Been is opgeleid om verkeerde spier- en mondgewoonten af te leren en goede mondgewoonten aan te leren.

Dit doen wij door middel van OMFT behandeling ( Oro – myofunctionele therapie ). Deze therapie pakt de oorzaak van de problemen aan zodat na een eventueel beugeltraject of kaakoperatie het resultaat ervan blijvend is. Om deze reden is er een nauwe samenwerking met tandartsen en orthodontisten. Het inzetten van deze therapie is afhankelijk van de leeftijd, motivatie, de ernst van de tandheelkundige – en logopedische afwijking. Wij hebben de inhoud van de therapie zodanig aangepast dat het ook geschikt is voor jongere kinderen. Er wordt dan voornamelijk gewerkt aan de bewustwording van de afwijkende mondgewoonten. In overleg met u en uit observaties en onderzoek wordt bepaald welke ingang het beste aansluit bij uw kind.