Klachtenprocedure

Bij een klacht over ons of de praktijk stellen wij het op prijs al u eerst zelf contact met ons opneemt. Uw klacht zal altijd serieus in behandeling worden genomen. De interne klachtenprocedure wordt dan opgestart en zullen we bekijken hoe we tot een oplossing kunnen komen. 

Voor meer informatie over de klachten en geschillenregeling kunt u dit document openen.