Wat is dyslexie?

Logopedie & Dyslexie de Been is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen die problemen ondervinden in het lees– en/of spellingsproces op school. Ook de behandeling van kinderen waarbij de diagnose (ernstige) dyslexie is gesteld wordt binnen de praktijk behandeld al dan niet onder de vergoede zorg.

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.

Succeservaring durf voor te lezen dyslexie
Kenmerken dyslexie
Waarom naar een logopedist?

Logopedisten onderscheiden zich omdat zij deskundig zijn bij het onderzoeken en behandelen van spraak – en taalstoornissen. Logopedisten hebben de kennis in pacht als het gaat om de verwerking van klanken en het oproepen daarvan, maar ook bij de taalontwikkeling en de woordenschat wat van groot belang is bij het technisch lezen met begrip. Ze signaleren dus al vroegtijdig problemen die later negatieve gevolgen kunnen hebben op het lees– en spellingsproces.