Prijslijst
Geen kosten voor logopedie!

Wanneer uw zoon/dochter logopedie nodig heeft of u wil graag alleen onderzoek laten verrichten dan wordt dit volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor is in de meeste gevallen wel een verwijzing van een medisch specialist nodig (zie werkwijze/aanmelding). Indien dit niet het geval is dan hanteren zorgverzekeraars daarvoor hun eigen tarieven. 

Overleg met derden of verslaggeving aan derden vallen niet onder de vergoede zorg en kunnen dus niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Dit geldt tevens voor behandelafspraken die niet 24 uur van te voren worden afgemeld.

Logopedie & Dyslexie de Been hanteert de volgende tarieven: