Waarom logopedie?

Spraak

Een logopedist helpt als uw kind problemen heeft in de verstaanbaarheid:

Taal

Een logopedist helpt als uw kind problemen heeft met taal:

Afwijkende mondgewoonten

Een logopedist helpt als uw kind problemen heeft met het sluiten van de lippen of het bewegen van de tong en/of lippen:

Gehoor

Een logopedist helpt als uw kind problemen heeft in de luistervaardigheden:

Meertaligheid

Een logopedist helpt als uw kind problemen heeft: