Meertaligheid
Logopedie & Dyslexie de Been is gespecialiseerd op het gebied van meertaligheid. In de praktijk worden kinderen met diverse etnische achtergronden onderzocht en behandeld. In Nederland is cultureel verbonden dat we veel tegen onze kinderen praten bij alles wat we doen. Deze aanpak in de opvoeding van kinderen is niet in alle culturen het geval. Er wordt bij ons rekening gehouden met de diverse culturele achtergronden waarbij er samen gezocht wordt naar de juiste aanpak voor uw kind. De manier waarop de omgeving aankijkt tegen het spreken van meerdere talen is van invloed op het kind. Een positieve houding ten aanzien van de thuistaal en cultuur zorgt voor een positief zelfbeeld van het kind en daarmee dus ook de spraak- en taalontwikkeling.

Bij Logopedie & Dyslexie de Been:

Een goede basis in de eerste taal (moedertaal) is belangrijk voor het aanleren van het Nederlands als tweede taal. Wanneer de ontwikkeling in de eerste taal bij uw kind niet goed of niet meer goed verloopt, zal het leren van de Nederlandse taal daardoor moeilijker gaan. Wanneer u merkt dat uw kind moeite heeft met de uitspraak van klanken in de moedertaal, niet alles begrijpt wat u zegt of zijn gevoelens en gedachten niet kan verwoorden, spreekt in afgebroken of korte zinnen of überhaupt moeite heeft met iets zeggen of contact maken, biedt Logopedie & Dyslexie de juiste hulp afgestemd op uw hulpvraag.

Middels de onderstaande link kunt u een oudervragenlijst invullen. Dit is een vragenlijst speciaal ontwikkeld voor ouders over de moedertaal (ontwikkeling) van meertalige kinderen om meertalige kinderen met of zonder taalontwikkelingsstoornis te onderscheiden. 

https://www.taalbrug.be/beschikbaar-materiaal/oudervragenlijst

Foto meertaligheid tweeling