Taal

Tijdens de eerste vijf jaar groeit de taalvaardigheid van een kind die zich normaal ontwikkeld enorm. Het begint met non–verbale communicatie (klanken, bewegingen, blikrichting, mimiek en gebaren). De non–verbale communicatie ontwikkelt zich tot gesproken taal of te wel verbale communicatie. Deze vaardigheid is het meest complex die mensen bezitten.

Ongeveer 7% van de kinderen in de leeftijd van 5 jaar hebben te maken met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dat komt neer op twee kinderen per schoolklas. Bij jongens komt TOS vaker voor dan bij meisjes.

Herkennen van een TOS

Wanneer uw kind problemen ondervindt met taal wil dit niet altijd betekenen dat er sprake is van een TOS.  Er is pas sprake van een TOS als de taalproblemen op de voorgrond liggen en er sprake is van een (zeer) geringe communicatieve redzaamheid. Taalproblemen kunnen worden veroorzaakt door:

Taalproblemen kunnen een enorme impact hebben op het sociaal–emotionele welzijn en gedrag van een kind. Het is daarom essentieel dat signalen hiervan tijdig worden gesignaleerd. 

Wanneer u twijfels heeft over de taalontwikkeling van uw kind kunt u de onderstaande vragenlijst invullen.

Logopedie & Dyslexie de Been is gespecialiseerd op het gebied van een taalontwikkelingsstoornis (TOS )

Wanneer er een vermoeden is van een TOS of een breder ontwikkelingsproblematiek wordt er advies gegeven voor multidisciplinair diagnostiek. Er wordt bij ons altijd uitgebreid onderzoek gedaan en breed gekeken naar uw kind. Een kind is uniek en problemen zijn nooit hetzelfde. Elk kind vraagt een andere aanpak. Om deze reden is er een nauwe samenwerking met scholen, (kinder)fysiotherapeuten, SI -therapeuten, (kinder)psychologen en diverse instellingen (o.a. Libra, Kentalis, Praktijk Barend Spijkers en Praktijk Orthowest).

Tijdens de behandeling wordt er gewerkt aan de communicatieve redzaamheid van uw kind. Dit zal op een speelse wijze gebeuren waarbij u als ouder nauw wordt betrokken. Er wordt hierbij  aangesloten op de interesse van uw kind en bij de thema’s van school.