Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Logopedie & Dyslexie de Been werkt bij het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling met de Landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Deze is door de overheid ontwikkeld en per 1 juli 2013 wettelijk verplicht. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de (jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, politie en justitie.

Wilt u precies weten wat de meldcode inhoud? Klik hier dan op voor de site van de Rijksoverheid.

Indien u zelf te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling of als u het vermoeden daarvan heeft in uw eigen omgeving, kunt u voor meer informatie (desgewenst anoniem) contact opnemen met de volgende instantie:

Voor een veilig thuis: 0800 – 2000

www.jeugdbescherming.nl