Dyslexie & behandeling
De behandeling bij Logopedie & Dyslexie de Been

Logopedie & Dyslexie de Been biedt hulp in de vorm van training van de auditieve vaardigheden, zoals synthese, analyse, auditieve discriminatie en rijmen. Daarnaast wordt de ‘voorschotbenadering’ worden ingezet om de fonologische omwikkeling (klankbewustzijn) spelenderwijs te stimuleren, zodat het kind met een stevige basis naar groep 3 gaat.

In de midden- en bovenbouw geven wij training om de belangrijke vaardigheden voor het lezen en spellen te ondersteunen zoals het combineren van het luisteren naar een klank, de mondbeweging, goed voelen en de letter zien die erbij hoort. Tevens wordt er hulp geboden bij toepassen van leerstrategieën, samenstellen van mindmappen en samenvatten van lange teksten.

Deze totale behandeling is het meest effectief als er koppeling plaatsvindt met het daadwerkelijk lezen en spellen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ‘Best Practice’ methodes zoals Klanken in Kleuren Stichting Taalhulp, Methode Geregeld, Begeleid Hardop Lezen, RALFI, etc. Deze vormen van taalbehandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Een andere vorm van behandeling waarbij er alleen aandacht wordt besteed aan het aanleren van spellingsregels of lezen worden niet vergoed. Voor meer informatie hierover neem gerust met ons contact op.

Ernstige enkelvoudige dyslexie
Wanneer bij uw kind door een orthopedagoog / generalist of GZ – psycholoog de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie is gesteld, kunnen wij de behandeling uitvoeren via de vergoedingsregeling vanuit de Gemeente. Dit kan uitgevoerd worden wanneer er een samenwerkingsverband is met een gedragswetenschapper.

Logopedie & Dyslexie de Been werkt nauw samen met Orthowest en praktijk Barend Spijkers.

Dyslexiezorg op maat

Dyslexiezorg op maat; een geïntegreerde aanpak van lees- en spellingsproblemen; dat is waarom we de samenwerking hebben opgezocht. Met het samenvoegen van logopedie en orthopedagogiek hebben wij onze kennis gebundeld.

Wij staan voor:

Wat bieden wij: